Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Gminy Miasto Szczecin w sposób i w terminach określonych uchwałami Rady Miasta Szczecin.


Terminy wnoszenia opłat

Opłaty wnoszone są z częstotliwością raz na dwa miesiące. W związku z tym w 2014 r. terminami wnoszenia opłat są:

  • 17.02 (za styczeń i luty),
  • 15.04 (za marzec i kwiecień),
  • 16.06 (za maj i czerwiec),
  • 15.08 (za lipiec i sierpień),
  • 15.10 (za wrzesień i październik),
  • 15.12 (za listopad i grudzień).


Rachunek bankowy

Od grudnia 2013 r. właściciele nieruchomości otrzymują pocztą z Urzędu Miasta informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę.

Do czasu otrzymania informacji z indywidualnym numerem rachunku właściciele nieruchomości wpłat winni dokonać na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w banku PKO Bank Polski:

nr 24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Szczecin nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.


Forma opłaty

Opłaty mogą być dokonywane w formie:

  • przelewu środków finansowych z rachunku bankowego właściciela nieruchomości na rachunek gminy, indywidualny lub ogólny wymieniony wyżej, ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jej adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywana,
  • wpłaty bezpośrednio w kasie urzędu lub filii - również ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jej adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywany,
  • dyspozycji przelewu w 25 oddziałach i placówkach banku PKO BP który od 1 czerwca obsługuje rachunki Gminy Miasto Szczecin (bez ponoszenia dodatkowych kosztów).


Wysokość opłaty

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy. Od 1 stycznia br. obniżone zostały stawki opłat. W związku z powyższym przypominamy, że dopiero po złożeniu nowej deklaracji właściciel nieruchomości może regulować opłatę w wysokości wynikającej z obniżenia stawek.

Niezależnie od tego, że ustawowy termin na złożenie nowej deklaracji już upłynął, przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy tego do tej pory nie uczynili wciąż mogą złożyć deklaracje i w ten sposób płacić mniej za śmieci.


Opłata dokonywana w formie przelewu z rachunku innego niż rachunek właściciela

Jeżeli opłata za gospodarowanie odpadami realizowana jest w formie przelewu bankowego to przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter publicznoprawny.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego podatnika.

Wobec powyższego płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obrocie bezgotówkowym (przelewem) powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku bankowego osoby, która złożyła deklarację. Wyjątek od tej reguły stanowi wspólność majątkowa małżonków.


Kontakt

Właściciele nieruchomości zawsze mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat płatności pod numerami telefonów: (91) 435 1214, (91) 435 1221, (91) 435 1222.


« wróć

Znajdź nas na Facebooku

Zarejestrowanych użytkowników: 133

Ostatni temat:
„Ul. Żyzna”

» wchodzę

Siedziba Rady Osiedla

ul. Klonowica 1a
71-241 Szczecin

Telefon/fax

(91) 486-28-09
(czynny całą dobę)

» więcej

Copyright © 2010-2019 | Polityka prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci urządzenia, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności. OK, rozumiem