RSS

Informacje bieżące

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin

Dodano: 21.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 487/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 471/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag i opinii dotyczących propozycji zmian w statutach Osiedli Miasta Szczecin - jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin.”
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie:
1) badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie propozycji zmian do 37 statutów Osiedli Miasta Szczecin na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: statutyro@um.szczecin.pl z podaniem w tytule wiadomości nazwy Osiedla, którego uwaga dotyczy;
2) otwartego spotkania z mieszkańcami, zwanego spotkaniem konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Soska


« wróć

Znajdź nas na Facebooku

Zarejestrowanych użytkowników: 133

Ostatni temat:
„Ul. Żyzna”

» wchodzę

Siedziba Rady Osiedla

ul. Klonowica 1a
71-241 Szczecin

Telefon/fax

(91) 486-28-09
(czynny całą dobę)

» więcej

Copyright © 2010-2021 | Polityka prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci urządzenia, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności. OK, rozumiem